History

[:cs]V roce 1978 položil oddíl kulturistiky Slavia Minerva Opava základ tradice nové soutěže v kulturistice – Velká cena Opavy.

V roce 1980 se soutěže neuskutečnila, protože člen pořadatelského týmu Stanislav Pešát byl na vojně.

V roce 1981 se soutěž opět konala jako třetí ročník. V roce 1990 přechází pořádání GP PEPA pod Fitness PEPA Opava, za stálého vedení Stanislavem Pešátem a jeho zkušeným týmem. Soutěž dostává název Grand Prix PEPA Opava.

Ze soutěže krajského formátu se postupně stala špičková evropská soutěž. Během těch 39 let se na soutěži představilo mnoho mistrů Světa a Evropy – pozdějších profesionálů a samozřejmě plejáda nejlepších českých reprezentantů.  V letošním roce se 3. listopadu 2018 uskuteční opět v nádherných prostorách Slezského divadla již 40. ročník GP PEPA Opava. Soutěž je pod záštitou Primátora statutárního města Opavy. A pořádá se za výrazné podpory Moravskoslezského kraje. 

Do Opavy opět přijedou špičkoví čeští a evropští borci v kulturistice a fitness. 

Svátek kulturistiky a fitness – 40. ročník Grand Prix PEPA Opava je připraven. [:en]In 1978, Slavia Minerva Opava, the bodybuilding division, laid the foundation of the tradition of a new bodybuilding contest – the Grand Prix of Opava.

In 1980 the competition did not take place because the organizing team member Stanislav Pešát was in the army.

In 1981 the competition was again held as the third year. In 1990, GP PEPA was organized under the Fitness PEPA Opava, under the permanent leadership of Stanislav Pesat and his experienced team. The competition is named Grand Prix PEPA Opava.

The competition of the regional format gradually became a top European competition. During the 39 years, many World and European champions – later professionals and, of course, a bunch of the best Czech representatives – were introduced to the competition. This year, on the 3rd of November 2018, the 40th GP PEPA Opava will be held again in the beautiful premises of the Silesian Theater. The competition is under the auspices of the Mayor of the City of Opava. And it is organized with significant support from the Moravian-Silesian Region.

The top Czech and European champions in bodybuilding and fitness will again come to Opava.

Bodybuilding and Fitness Day – 40th Grand Prix PEPA Opava is ready.[:]