Propozice

 

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: SK PEPA Centrum Opava
z pověření VV Svazu kulturistiky a fitness České republiky
Datum konání: Sobota 1. listopad 2020
Místo konání: Slezské divadlo v Opavě, Horní náměstí 195/13, Opava (mapa zde)
Přihlášky: – pouze elektronicky na http://www.skfcr.cz/prihlasky
– nejpozději do 28. října 2020 (23:59)
– týká se také rozhodčích
Úhrada: – rozhodčím hradí náklady pořadatel dle směrnic SKFČR
Ubytování: – ubytování zajistí pořadatel zahraničním delegacím a rozhodčím
– ubytování si můžete zajistit v hotelích v Opavě a okolí:
– Hotel KORUNA www.hotelkoruna.cz
– Hotel IBERIA www.hoteliberia.cz
– Hotel OPAVA www.hotel-opava.cz
– Hotel KATHAREIN www.katharein.cz
– PARK Hotel www.parkhotelopava.cz
– Penzion Raketa www.penzion-raketa-bowling.hotel.cz
– Penzion A CLUB www.penzionaclub.cz

– Penzion Šárka www.penziona-sarka.cz

Hotel KORUNA a IBERIA je celý rezervován pro soutěž a ubytování můžete objednat pouze u pořadatele. Hotel nebude akceptovat Vaše osobní objednávky.

Informace: – Fitness PEPA Opava
– po – ne 8:00 – 20:00 hodin
– e-mail: stanislav.pesat@pepasport.cz
– web: www.pepasport.cz
– tel.: +420 777 776262
  .
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla: – soutěží se podle Soutěžního řádu a pravidel soutěží SKFČR
Podmínky účasti: – platný registrační průkaz SKFČR platný na rok 2020
– zahraniční účastníci platný průkaz IFBB
– včas a řádně podaná přihláška
Startovné:

 

– junioři, muži, ženy: 800 Kč

– kategorie muži, ženy, které mohou získat profesionální kartu: 1500 Kč

– start v další kategorii: 500 Kč
– úhrada: bankovním převodem nejpozději do 20. října 2019
– číslo účtu: 22349 / 5500 (Raiffeisenbank)
– variabilní symbol: bude vygenerovaný po potvrzení přihlášky na soutěž

– zahraniční (foreigners): 30/60 € *)

– další kategorie: 20 Euro
– zahraniční platí úhradu při prezentaci pořadateli (foreigners pay the fee when    presenting to the organizer)

– trenéři – green card: 250 Kč ( 10 Euro )

*) zahraniční – každá výprava může čítat maximálně 8 závodníků + 2 členy doprovodu, ostatní nad tento počet hradí 140 € (2x ubytování, strava, banket, vstupenka)
foreign – each team can count up to 8 competitors + 2 delegates, others must pay 140 € (2x accommodation, food, banquet, ticket)

 

Kategorie: junioři
– kulturistika (jedna kategorie)

muži
– kulturistika do 80 kg, do 90 kg a nad 90 kg **)
– kulturistika master nad 40 let (jedna kategorie)
– klasická kulturistika

Postupují do super finále – první a druhý z každé kategorie kulturistiky a klasické kulturistiky a první z kulturistiky master a juniorů.
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ KULTURISTIKY ZÍSKÁ PROFESIONÁLNÍ KARTU

– physique muži do 175 cm, +175 cm **)
– physique classic muži

juniorky

– bikiny fitness

ženy
– bikiny fitness 163 cm, 169 cm, +169 cm **)

Postupují do super finále – první a druhá z každé kategorie bikiny a první z kategorie bikiny juniorek.

ABSOLUTNÍ VÍTĚZKA BIKINY FITNESS ZÍSKÁ PROFESIONÁLNÍ KARTU

– bodyfitness
– wellness fitness

– physique

 

**) Pokud bude v kategorii méně než 5 závodníků, bude kategorie dle možnosti sloučena

   
   
C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
Ředitel soutěže: Stanislav Pešát
Organiz. pracovník: Jiří Prudil, Jiří Novák, Oldřich Vyvial
Vedoucí závodníků: Michal Víteček, Petr Pospíšil,
Lékař: MUDr. Sylva Chvílová
Konferenciér: Aleš Šklubal
  .
D) SBOR ROZHODČÍCH
Rozhodčí: – uvedeni na www.skfcr.cz
  .-
E) ČASOVÝ POŘAD
sobota  
od 14:00 – ubytování zahraničních výprav
15:00 – 20:00 – prezentace kategorie dospělých, Fitness PEPA – OC Breda
20:15 – porada rozhodčích
neděle  
10:00 – 20:00 – semifinále a finále
   
21:00 – závěrečný Večer vítězů, pro vítěze kategorií, zahraniční hosty, čestné hosty, rozhodčí a pořadatele – jen s pozvánkou!
  .
F) RŮZNÉ
Vstupné: – trenéři si pro vstup do zákulisí musí zakoupit green card  za  250 Kč
– zájemci o vstupenky si je mohou objednat na dobírku na adrese Fitness PEPA, U Fortny 49/10, 746 01 Opava, nebo na e-mailové adrese sekretariat@pepasport.cz.
– Slezské divadlo – kapacita 400 osob
– cena vstupenek : 500 – 800 Kč
Ceny: – závodníci na prvních šesti místech v kategoriích Grand Prix PEPA Opava obdrží věcné a finanční ceny
– absolutní vítěz bude určen porovnáním vítězů jednotlivých kategorií mužů, resp. žen rozhodčími a získá pamětní prsten Grand Prix PEPA Opava 2020
Upozornění: – hudbu k volné sestavě (pro kategorie, kterých se to týká) pouze v MP3 zaslat společně s elektronickou přihláškou (hudba na CD již není možná)
– pořadatel neručí za odložené osobní věci
– závodníci nesmí používat soutěžní barvy Dream Tan #2 (a jakékoliv jiné „špinící“ barvy), povoleny jsou Jan Tana, Pro Tan, Dream Tan Knight apod.; závodník, který použije nepovolenou barvu, nemůže být vpuštěn na pódium
– znečištění nebo poškození soutěžních prostor bude viníkům připsáno k úhradě
Propozice: – zpracoval Stanislav Pešát
– schválil Martin Louda, předseda STK SKFČR